آرشیو فایلهای صوتی و تصویری دکتر صحافی و هارون یحیی

برای دانلود فیلم معجزات عملی قران کلیک کنید 

برای دانلود با فرمت 3gp(مخصوص موبایل) کلیک کنید 

دانلود فیلم اسرار آزمایش هارون یحیی  3gp

دانلود فیلم معجزه ی دانه هارون یحیی

ذانلود فیلم نوع دوستی در طبیعت 3gp 

برای دانلود فیلم THE MIRACLE OF RESPIRATION - FARSI هارون یحیی کلیک کنید

انگلیسی

دانلود فیلم سقوط تئوری تکامل از هارون یحیی

فیلمی از هارون یحیی در مورد فسیل های چگونه فسیل ها نظریه ی تکامل را لغو می کنند؟


برای مشاهده ی بخش دوم این فیلم کلیک کنید.

 
برنامه های قرآن و علم دکتر فریدون صحافی
سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی تناسب قرآن با علم

دانلود سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی جنین شناسی در قرآن کریم

جنین شناسی در قرآن بخش 2

سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی آفرینش

  دانلود سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی سوره ی کهف (بسیار شنیدنی)

دانلود سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی متافیزیک با فرمت mp3

فایل mp3 سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی عظمت خلقت زمین

سخنان دکتر فریدون صحافی در باره عظمت پروتئین

از خلقت تا غیبت بخش 1

از خلقت تا غیبت بخش 2

سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی امام حسین

سخنان دکتر فریدون صحافی درباره علم و دین mp3  3gp WMV

علم و دین بخش دوم

سخنان دکتر فریدون صحافی درباره کریستال های آب

سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی تاریخچه ی متریالیزیم و فسیل هابخش اول اشتباها مربوط به آزمایش میلر الگوی سوپ بنیادین و اعداد و ارقام مربوط به تئوری تکامل(سخنان دکتر فریدون صحافی در این مورد)

بخش دوم سخنان دکتر فریدون صحافی در باره تناقضات تئوری داوین در اعداد و ارقام و دو مثال جالب در مقایسه ی تصادفی بوجود آمدن حیات در کره ی زمین

 

سخنان دکتر فریدون صحافی در مورد مشترک بودن ژن های انسان و میمون و تضاد تعداد ژن ها برخی از موجودات با تئوری داروین

سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی بدبختی هایی که تئوری داروین در قرن بیستم برای بشر به ارمغان آورد.

قرآن و علم آرشیو فایلهای دکتر فریدون صحافی

گزارش تخلف
بعدی